sliderslider
Kisongo Mission-Home > About missions > General about missions

CONGREGATION FOR THE EVANGELIZATION OF PEOPLES

Mnogo toga poznato je o rimskoj Kongregaciji odnosno o Zboru za evangelizaciju naroda. Međutim, za mnoge je malo poznato kako mu je Drugi Vatikanski sabor, s obzirom na misijsko poslanje Crkve na općem planu, dodijelio najvažniju ulogu: „Za misije i za čitavu misijsku djelatnost treba da bude nadležno samo jedno nadleštvo, naime Zbor 'Za širenje vjere': on upravlja i usklađuje po svemu svijetu i sam misijski rad i misionarsku suradnju, poštujući ipak pravo Istočnih Crkava“ (Ad gentes, posebno 29).
Već od 17. stoljeća niz faktora promijenilo je bitno misijsko lice Katoličke Crkve. To se dogodilo i osnivanjem novog Zbora za širenje vjere (Congregatio de Propaganda Fide) bulom pape Grgura XV. (1621.-1623.) Incrutabili Divinae Providentiae od 22. lipnja 1622. godine. Danas se ovaj Zbor naziva Zbor za evangelizaciju naroda.

Read more …

PONTIFICAL MISSION SOCIETIES

Papinska misijska djela (dalje: PMD) prvotno su nastala u Crkvama s antičko kršćanskom tradicijom i trebala su biti potpora misionarima među nekršćanskim narodima. Danas su ona ustanova Crkve u cijelom svijetu i svake pojedine Crkve. Sveti Otac vrši svoju vlast nad PMD preko Zbora za evangelizacije naroda kojoj je II. Vatikanski povjerio upravu i koordinaciju misijske suradnje (usp. Ad gentes 29; Statuti 24). Iako PMD zavise od Zbora za evangelizaciju naroda, ona imaju svoju autonomiju i ravnaju se prema vlastitim Statutima. Kardinal, pročelnik Zbora za evangelizaciju naroda, predsjednik je PMD (usp. Statuti 29).

Ne smije se smetnuti s uma kako im je Drugi vatikanski sabor dao središnje mjesto u misijskoj suradnji rekavši pri tom kako je pravo

Read more …

THE SOCIETY FOR THE PROPAGATION OF THE FAITH

tl_files/slike/Marija_Paulina_Jaricot.jpgPapinsko misijsko Djelo za širenje vjere osnovala je u Lionu 1822. godine jedna grupa svjetovnjaka koju je predvodila Marija Paulina Jaricot. Na poticaj vrhovnih prvosvećenika Djelo se proširilo u biskupijama Francuske, zatim i u drugim europskim zemljama. Kasnije se proširilo u Americi, a od 1928. godine i u misijskim Crkvama. Trenutno postoji u više od 150 zemalja svijeta. S namjerom da mu se dade veća otvorenost i opći značaj dobilo je 3. svibnja 1922. godine papinski status. Njegovo je sjedište premješteno iz Liona u Rim. Tako je Djelo postalo službena ustanova Crkve za misijsku suradnju.

Read more …

MISSIONARY CHILDHOOD ASSOCIATION

tl_files/slike/Mons-de-Forbin-Janson.jpgPo katoličkim tiskovinama Crkve u Hrvata zadnjih nekoliko godina, posebno u misijskom informativnom listu Radosna vijest, moglo se čitati i o Papinskom misijskom Djelu svetog djetinjstva. Ovdje ćemo nešto više reći i predstaviti ovo važno Djelo.
Kratka povijest
Ovo Djelo danas je organizirano u preko 150 zemalja cijeloga svijetu u kojima 111 nacionalnih ravnatelja animiraju i prate ovo Djelo. Djelo je u svibnju 1843. godine pod imenom „Oeuvre da la Ste. Enfance“ („Djelo“ ili „Društvo“ svetog djetinjstva) osnovao u Francuskoj biskup Nancya Charles de Forbin-Janson.

Read more …

THE SOCIETY OF ST. PETER THE APOSTLE

tl_files/slike/Ivanka-Bigard.jpgPovodom 100. obljetnice Papinskog misijskog djela (dalje: PMD) svetog Petra apostola papa Ivan Pavao II. u svom apostolskom pismu iz 1989. godine kaže: „Koliko su samo prekrasnih stranica povijesti na raznim kontinentima napisali članovi Papinskog misijskog Djela svetog Petra apostola! Koliki samo broj svećenika, redovnika i redovnica može zahvaliti ovom Djelu za ostvarenje radosti svoga zvanja!“
Papinsko misijsko Djelo svetog Petra apostola, koje je prisutno u velikom broju zemalja cijelog svijeta, osnovano je kako bi kršćane cijeloga svijeta učinilo još osjetljivijima za odgoj klera u misijskim zemljama te kako bi ih neprestano pozivalo na kvalitetniju materijalnu potporu i odgovornost u odgoju i u izobrazbi novih svećeničkih kandidata.

Read more …

MISSIONARY UNION OF PRIESTS AND RELIGIOUS

tl_files/slike/Pavao-Mann.jpgČetvrto Papinsko misijsko djelo (dalje: PMD) zove se Papinska Misijska zajednica svećenika, redovnika i redovnice. Ovdje se želi kvalitetno predstaviti i ovo Djelo.
Papinska misijska zajednica
Papinska Misijska zajednica svećenika, redovnika i redovnica ili kratko nazvana Papinska misijska zajednica jedno je od četiri Papinska misijska djela (Unio Cleri pro Missionibus). Ovo Djelo osnovao je 1916. godine u Italiji otac Paolo Manna kojega je papa Ivan Pavao II. proglasio blaženim u Rimu 4. studenog 2001. godine. Već od samog početka Djelo se uz potporu Svete Stolice jako brzo širilo u mnogim biskupijama svijeta. Papinska misijska zajednica osnovana je kao Zajednica svećenika

Read more …