PEDESETAK KRŠTENJA U JEDNOM DANU

01.11.2014

PEDESETAK KRŠTENJA U JEDNOM DANU

Pedesetak krštenja u jednom danu - filijala Miseyeki...

ubatizo50 miseyeki 025.JPG
ubatizo50 miseyeki 048.JPG
ubatizo50 miseyeki 054.JPG
ubatizo50 miseyeki 071.JPG
ubatizo50 miseyeki 076.JPG
ubatizo50 miseyeki 085.JPG
ubatizo50 miseyeki 088.JPG
ubatizo50 miseyeki 090.JPG
ubatizo50 miseyeki 099.JPG
ubatizo50 miseyeki 101.JPG
ubatizo50 miseyeki 130.JPG
ubatizo50 miseyeki 143.JPG
     

Natrag