Misija Kisongo-početna > O misijama > Misijski dokumenti

Apostolsko pismo pape Benedikta XV.

S obzirom na zanimanje pape Benedikta XV. za nove probleme, poteškoće, posebne zahtjeve misija, apostolsko pismo "Maximum illud" od 30. studenog 1919. godine učinila ga je zaslužnim pred cijelim svijetom dotle da se s pravom drži da je s Benediktom XV. otvoreno novo razdoblje za evangelizaciju. Francuski pisac G. Goyau istaknuo je zasluge Bendikta XV. u širenju vjere u svijetu riječima: "Propisao je vrlo zgodne stvari za širenje katoličke vjere i poticao je svako nastojanje oko pomaganja glasnika evanđelja vrlim molitvama, prilozima, djelom."

Opširnije ...

Enciklika pape Pija XI. od 28. veljače 1926. "Rerum Ecclesiae"

Papa Pio XI., nakon brojnih misijskih pothvata, 1926. godine Crkvi je darovao encikliku pod nazivom "Rerum Ecclesiae" o osobitoj temi: "De sacris Missionibus provehendis". U ovoj enciklici papa, pozivajući se na misli enciklike "Maximum illud", potvrđuje iste integrira i produbljuje s velikom jasnoćom pojmova, te dajući tekstu pečat svoje snažne volje.
Za sve katolike postavlja nove zadaće: obratiti pogane zadaća je ljubavi prema Bogu i bližnjemu što je dužnost svih vjernika, a osobito biskupa, klera te crkvenih i redovničkih ustanova.

Opširnije ...

Enciklika pape Pija XII. od 2.6.1951. "Evangelii praecones"

Papa Pio XII. objavio je misijsku encikliku "Evangelii praecones 2. lipnja 1951. godine povodom 25. obljetnice enciklike Pija XI. "Rerum Ecclesiae". Osim ove isti papa objavit će u prvoj polovini 1957. godine i drugu misijsku encikliku pod naslovom "Fidei Donum".
Papa Pio XII. u enciklici naglašava ponajprije ohrabrujući napredak koji je ostvaren na polju evangelizcije kroz dvadeset i pet godina, podcrtavajući posebno povećanje broja misionara, razvoj domaće hijerarhije,

Opširnije ...

Enciklika pape Pija XII. od 21.4.1957. "Fidei donum"

Enciklika pape Pija XII. "Fidei donum" od 21. travnja 1957. godine očituje veliku zabrinutost pred nesrazmjerom duhovnih sredstva zemalja stare kršćanske tradicije i velikih potreba tolikih naroda što su još daleko od Crkve. Sam naslove enciklike želi protumačiti teološki i duhovni razlog što je trebao potaknuti svakog člana Crkve da surađuje u duhovnom dobru druge braće koja, članovi istog "Otajstvenog tijela" Kristova, upravo zato nisu mogli biti prepušteni samima sebi.

Opširnije ...

Enciklika pape Ivana XXIII. od 28.11.1959. "Princeps Pastorum"

Ubrzo nakon što je postao papom Ivan XXIII. objavio je 28. studenog 1959. godine misijsku encikliku pod naslovom "Princeps Pastorum". Ova enciklika objavljena je povodom 40. obljetnice objavljivanja enciklike pape Benedikta XV. "Maximum illud".
U početku papa iznosi osobna sjećanja s obzirom na svoje prethodnike Bendikta XV. i Pija XI. Prisjećajući se svojih prethodnika "s autoritetom i jednakom ljubavlju" ističe kako ova enciklika želi privući pozornost na potrebe i nade širenja

Opširnije ...

Dekret Drugog vatikanskog sabora od 7.12.1965.

Čin objavljivanje dekreta "Ad gentes" 7. prosinca 1965. godine zasigurno predstavlja jedan od istaknutijih i djelotvornijih plodova Drugog vatikanskog sabora. Ovaj dekret opet je donio, prema duhu saborskih otaca, evangelizacijsko poslanje u samo srce Crkve, u njezin trojstveni izvor. Kao posljedica toga djelo evangelizacije opet je ušlo u svijest Crkve i u odgovornost svih krštenika, od biskupa, svećenika, redovnika i do svih vjernika.

Opširnije ...

Apostolska pobudnica pape Pavla VI. od 8.12.1975. "Evangelii nuntiandi"

Papa Pavao VI. na zaključenju jubilarne godine 1975. objavio je 8. prosinca 1975. godine apostolsku pobudnicu pod nazivom „Evangelii nuntiandi“. Tema ove pobudnice je evangelizacija u današnjem vremenu. Dokument je u konačnici imao svrhu produbiti otajstvo Crkve i učiniti je sve prikladnijom za naviještanje evanđelja čovječanstvu 20. stoljeća.
Apostolska pobudnica usredotočena je na neiscrpivu energiju Radosne vijesti, na njezinu divnu preobraziteljsku sposobnost i na prikladnije metode da naviještaj čini, bez sumnje, kratak pregled misli izražene kako tijekom Drugog vatikanskog sabora,

Opširnije ...

Enciklika pape Ivana Pavla II. od 7.12.1990. "Redemptoris missio"

Papa Ivan Pavao II. objavio je 7. prosinca 1990. godine, na 25. obljetnicu saborskog dekreta "Ad gentes" te petnaest godina od Apostolske pobudnice "Evangelii nuntinadi", encikliku o trajnoj vrijednosti misijske naredbe pod nazivom "Redemptoris missio". Nakana pape bila je pozvati Crkvu na novo misijsko zalaganje te nastavljanje misijskog zalaganje njegovih prethodnika. U uvodu se navodi kako je unutarnja svrha ovog dokumenta "… obnova vjere i kršćanskog života. Doista, misija obnavlja Crkvu, učvršćuje vjeru i kršćanski identitet, ulijeva novi žar i daje nove poticaje.

Opširnije ...

Uputa za misijsku suradnju pape Ivana Pavla II. od 1.10.1998.

tl_files/slike/Misijska-suradnja.jpgNa blagdan sv. Terezije od Djeteta Isusa, koja je zaštitnica misija, 1. listopada 1998. godine Zbor za evangelizaciju naroda objavio je Uputu za misijsku suradnju „Cooperatio Missionalis“. Isti dokument zajedno su krajem 2005. godine objavile Misijska središnjica iz Sarajeva i Misijski ured iz Zagreba pod naslovom „Misijska suradnja“. Zbor za evangelizaciju naroda pripremajući ovaj dokument želio je što bolje odgovoriti nalogu pape koji vodi i koordinira djelo evangelizacije i suradnje u misijama u cijelome svijetu. Svjestan zajedničke odgovornosti u naviještanju Evanđelja, koju je posebno naglasio II. Vatikanski sabor,

Opširnije ...

Statut i Priručnik Papinskih misijskih djela

tl_files/slike/Statut-PMD.jpgPočetkom veljače 2007. godine svjetlost dana na hrvatskom jeziku ugledao je novi Statut i nacrt Priručnika Papinskih misijskih djela. Pripremile su ih i zajedno izdale Nacionalna uprava PMD Republike Hrvatske i Nacionalna uprava PMD Bosne i Hercegovine. Statut i Priručnik su dokumenti po kojima se ravna cjelokupno ustrojstvo Papinskih misijskih djela kako na razini opće Crkve tako i na području svake pojedine nacionalne uprave PMD. Statut pruža pravni temelj za PMD i kvalificira ih kao „papinska“ te im pruža jamstvo crkvenog autoriteta. Isto tako definira njihovu pravnu strukturu, njihove ciljeve i njihov angažman u misiji Crkve.

Opširnije ...