Misija Kisongo-početna > O misijama > Misijski dokumenti > Apostolska pobudnica pape Pavla VI. od 8.12.1975. "Evangelii nuntiandi"

Apostolska pobudnica pape Pavla VI. od 8.12.1975. "Evangelii nuntiandi"

(Niz KS Dokumenti 50, Zagreb 1976.)

Papa Pavao VI. na zaključenju jubilarne godine 1975. objavio je 8. prosinca 1975. godine apostolsku pobudnicu pod nazivom „Evangelii nuntiandi“. Tema ove pobudnice je evangelizacija u današnjem vremenu. Dokument je u konačnici imao svrhu produbiti otajstvo Crkve i učiniti je sve prikladnijom za naviještanje evanđelja čovječanstvu 20. stoljeća.
Apostolska pobudnica usredotočena je na neiscrpivu energiju Radosne vijesti, na njezinu divnu preobraziteljsku sposobnost i na prikladnije metode da naviještaj čini, bez sumnje, kratak pregled misli izražene kako tijekom Drugog vatikanskog sabora, deset godina po njegovu završetku, tako za zadnjeg zasjedanja sinode biskupa glede široke i zamršene misijske problematike Crkve našeg vremena.
Apostolska se pobudnica dijeli u tri jasno različita dijela. U prvom se dijelu tvrde biblijski i teološki temelji naravi evangelizacije, s posebnim odnosom na njezinu kristološku i ekleziološku dimenziju. Drugi dio je okrenut temi o navjestiteljima i putovima ili sredstvima evangelizacije i u njemu se nanovo podsjeća na odgovornost raznih redova Crkve, dok se potom insistira na razboritom prilagođavanju putova evangelizacije u sadašnjem vremenu. Treći dio govori o evangelizaciji čovjeka u današnjem vremenu obrađujući s tim u vezi neke osobite probleme, kao evangelizacija i nekršćanske religije, izazov što dolazi od ateizma, navještaj evanđelja u sekulariziranu svijetu, kršćanska poruka u odnosu prema napretku i cjelovitom unapređenju čovjeka. S tom važnom apostolskom pobudnicom, jednom od proučavanijih dragocjenih dokumenata, papa Pavao VI. želio je pozvati na novo promišljanje glede evangelizacije svega naroda Božjega okupljena u Crkvi, i dati novi poticaj svima, posebice onima što se trude u naviještanju i poučavanju da svaki bude vjeran djelitelj riječi istine te čini djelo autentičnog navjestitelja evanđelja savršeno obavljajući vlastitu službu.

Natrag