Misija Kisongo-početna > O misijama > Misijski dokumenti > Apostolsko pismo pape Benedikta XV.

Apostolsko pismo pape Benedikta XV. od 30.11.1919. "Maximum illud"

(AAS 11 /1919./ 440-445.) 

S obzirom na zanimanje pape Benedikta XV. za nove probleme, poteškoće, posebne zahtjeve misija, apostolsko pismo "Maximum illud" od 30. studenog 1919. godine učinila ga je zaslužnim pred cijelim svijetom dotle da se s pravom drži da je s Benediktom XV. otvoreno novo razdoblje za evangelizaciju. Francuski pisac G. Goyau istaknuo je zasluge Bendikta XV. u širenju vjere u svijetu riječima: "Propisao je vrlo zgodne stvari za širenje katoličke vjere i poticao je svako nastojanje oko pomaganja glasnika evanđelja vrlim molitvama, prilozima, djelom."
Apostolsko pismo sadrži na početku kratak, jezgrovit i zanimljiv "excursus" o etapama evangelizacije od apostolskog vremena do danas, naznačujući zemlji i povijesne likove pionira evangelizacije, kao Patrika u Irskoj, Augustina u Engleskoj, Bonifacija u Njemačkoj, Ćirila i Metoda kod Slavena, a zatim sinove sv. Franje na Istoku, također o. Mateja Riccija i Franju Xavera; osim toga Bartolomeja Las Casasa na Novom svijetu sve do kardinala Lavigerieja, D. Combonija i druge za Afriku.
Osim toga misijsko se angažiranje treba obilježavati na sve više eklezijalan i univerzalan način. Treba dakle izbjeći dva nedostatka: s jedne strane, stanovito uvjetovanje domovinskog nacionalizma i, s druge strane, pretjeranu obranu isključive nazočnosti vlastite ustanove na određenom području. Papa je isto tako naglasio važnost brige za domaći kler koju stavlja na središnje mjesto. Crkva, naime, nije tuđa nijednom narodu i zato je pravedno, podvlači papa, da u svakom narodu bude svećenika sposobnih voditi kao učitelji i pastiri vlastite sunarodnjake. Posebno je istaknuo i odao priznaje za junačko služenje evanđelju velikom broju misionara.
U završnom dijelu apostolskog pisma papa potiče sve vjernike stare Crkve na sve veću velikodušnost kako bi se ublažile posljedice Prvog svjetskog rata. U tom svjetlu živo preporučuje unapređenje Papinskih misijskih djela s izričitim pozivanjem na Zbor "de propaganda Fide", da se marom brine za Djelo za širenje vjere i uredi da Misijska unija klera bude stavljena pod odgovornost Zbora za misije.

Natrag