Misija Kisongo-početna > O misijama > Misijski dokumenti > Uputa za misijsku suradnju pape Ivana Pavla II. od 1.10.1998.

Uputa za misijsku suradnju pape Ivana Pavla II. od 1.10.1998.

(Krajem 2005. dokument su objavile Misijska središnjica iz Sarajevo i Misijski ured iz Zagreba)

Na blagdan sv. Terezije od Djeteta Isusa, koja je zaštitnica misija, 1. listopada 1998. godine Zbor za evangelizaciju naroda objavio je Uputu za misijsku suradnju „Cooperatio Missionalis“. Isti dokument zajedno su krajem 2005. godine objavile Misijska središnjica iz Sarajeva i Misijski ured iz Zagreba pod naslovom „Misijska suradnja“. Zbor za evangelizaciju naroda pripremajući ovaj dokument želio je što bolje odgovoriti nalogu pape koji vodi i koordinira djelo evangelizacije i suradnje u misijama u cijelome svijetu. Svjestan zajedničke odgovornosti u naviještanju Evanđelja, koju je posebno naglasio II. Vatikanski sabor, Zbor za evangelizaciju naroda odlučio je pripremiti dokument koji se bavi temom suradnje svih odgovornih za misijsko poslanje Crkve. Ona je bila aktualna i na izvanrednoj skupštini od 29. travnja do 1. svibnja 1996. godine u Rimu. Na njoj su sudjelovali biskupi predsjednici Vijeća za sveopće misije, nacionalni ravnatelji Papinskih misijskih djela te posebno odabrani stručnjaci iz cijele Crkve. Svoj doprinos dale su glavna skupština iz 1995. i izvanredna skupština iz 1996. godine.
U svome radu Zbor za evangelizaciju naroda slijedio je tri cilja i to prema važećim uputama: „1. Potvrda načela službenog nauka koji tvore osnovu misijske suradnje.
2. Postavljanje smjernica za suradnju u misijama s posebnim osvrtom na Papinska misijska djela i naročito na odnose između Kongregacije za evangelizaciju naroda i biskupskih Konferencija.
3. Ohrabrenje biskupijama, koje ne pripadaju misijskom području, da provode određene inicijative u misijskoj suradnji na dobrobit mladih Crkava i da im pri tom pokažu put.“
Uputa je obradila nekolika tema. Prva tema bila su načela službenog nauka: Određivanje i trajni razvoj misije ad gentes; Misijska suradnja tiče se svih kršćana; Organi misijske suradnje. Druga tema bile su praktične smjernice: Uloga Papinskih misijskih djela u misijskoj suradnji; Struktura biskupskih Konferencija za misijsku suradnju; Koordinacija organa misijske suradnje u raznim zemljama; Odnosi između Kongregacije za evangelizaciju naroda i biskupske Konferencije s obzirom na misijsku suradnju te Posebni novi oblici misijske suradnje. Zbor za evangelizaciju naroda u završnom dijelu kaže kako „… vjeruje da je ovime dala vrijedan doprinos obnovi i ponovnom oživljavanju suradnje u misijama. Ona je uvijek bila nezamjenjiva potpora za nastavak misije ad gentes…“

Natrag