DJELO SVETOG DJETINSTVA

Po katoličkim tiskovinama Crkve u Hrvata zadnjih nekoliko godina, posebno u misijskom informativnom listu Radosna vijest, moglo se čitati i o Papinskom misijskom Djelu svetog djetinjstva. Ovdje ćemo nešto više reći i predstaviti ovo važno Djelo.
Kratka povijest
Ovo Djelo danas je organizirano u preko 150 zemalja cijeloga svijetu u kojima 111 nacionalnih ravnatelja animiraju i prate ovo Djelo. Djelo je u svibnju 1843. godine pod imenom „Oeuvre da la Ste. Enfance“ („Djelo“ ili „Društvo“ svetog djetinjstva) osnovao u Francuskoj biskup Nancya Charles de Forbin-Janson.
Ponajprije izvješća misionara u Kini potakla su biskupa Forbin-Jansona na razmišljanje o bijedi kineske djece koja su nakon rođenja ostavljana od njihovih roditelja i bila bespomoćno prepuštena nikakvoj budućnosti. Njegova nakana i ideja bila je potaći djecu Europe i Sjeverne Amerike na skupljanje potpore za potrebne vršnjake u Kini i u Africi. Istovremeno su djeca trebala svoje mjesečne doprinose darovati za novo Društvo. Svoj cilj biskup Forbin-Janson formulirao je tako da je novoosnovano Društvo pratio sljedećim riječima: „Spasiti od smrti mnoštvo novorođene djece roditelja nevjernika /…/; najvećem broju tih nesretnih bića prije svega svetim krštenjem otvoriti nebo; u njima stvoriti sigurno i moćno sredstvo ponovnog rođenja poganskih naroda, ali isto tako oni koji su spašeni od sigurne smrti očuvati kršćanskim odgojem kako bi se kasnije izgradili u oruđe spasenja kao učitelji i učiteljice, liječnici i babice, katehisti ili kao svećenici i misionari.“
Preko te ideje prvo djeca Kine, kasnije i u drugim zemljama svijeta, dobila su pomoć od djece Sjeverne Amerike. Ovom idejom oduševili su se u Francuskoj mnogi ljudi, djeca i odrasli. Djelo se brzo širilo po cijelom svijetu i u susjednoj Belgiji. U Njemačkoj se već 1843. godine proširila vijest o ovom Djelu. Već sljedeće godine prikupljena su prva novčana sredstva za ovo Djelo. Tako je 2. veljače 1846. godine u Aachenu (Njemačka) utemeljeno Djelo svetog djetinjstva koje danas spada među najbolje i najjače organizacije u cijelom svijetu.
S kakvim je samo oduševljenjem i s kojim je riječima papa Ivan Pavao II. 14. lipnja 2003. godine pozdravio preko 6.000 malih misionara koji su došli iz cijele Italije kako bi zajedno sa Svetim Ocem proslavili 160. rođendan ovoga Djela. Papa je tada rekao kako je „malim sjemenjem koje su djeca posijala izraslo veličanstveno djelo“. „Na jugu naše planete čuje se plač djece koja su osuđena na glad i bolesti i koja su povezana bijedom. I taj vapaj postaje sve glasniji i tiče se svih nas… Draga djeco Djela svetog djetinjstva vi ste prvi koji su odgovorili na taj vapaj. Vi ste lanac solidarnosti preko pet kontinenata i dajete mogućnost bogatima da nešto daju siromašnima. Budite trajni nositelji uzajamnog darivanja koje neprestano doprinosi kako bi se stvorila bolja budućnost za sve.“ Ovaj duh pastoralne aktivnosti Djela svetog djetinjstva pokazuje se u tisućama inicijativa i projekata i različit je od jedne zemlje do druge.
Ako se samo malo bolje prelistaju izvješća o potpori koju ovo Djelo svake godine daje brojnim projektima za izgradnju škola, raznih ustanova za izobrazbu, zanatskih škola i škola za vjeronauk možemo vidjeti sve učinke misijskog rada. Lista Međunarodnog tajništva ovog Djela o dodjeli pomoći svake je godine dulja. U ovoj velikoj knjizi solidarnosti mjesto je za sve koji u ime Evanđelja rade i koji poštuju ljudska prava. U dugoj povijesti Djela svetog djetinjstva od preko 160 godina urasle su brojne generacije djece. Ipak njihovo srce i dalje kuca s najmanjima, nejakima i s onima koji i danas najviše trebaju pomoć svijeta.
Svrha Djela
Papinsko misijsko Djelo svetog djetinjstva ima zadaću učiti kako drugima pomoći, kod djece stalno buditi opću misijsku svijest kako svoju vjeru i materijalna dobra trebaju dijeliti s djecom iz ugroženih područja svijeta. Ona trebaju već od rane mladosti izgrađivati svijest o misijskom pozivu služenja.
Bogojavljenje – Tri kralja: Svjetski dan svetog djetinjstava
„Svjetski dan djece“ najstarija je akcija Djela svetog djetinjstva. Svoje početke ima u vremenima kada su djeca u cijelom svijetu skupljala novac u božićnom vremenu za djelovanje Crkve u misijskim krajevima. Svjetski misijski dan djece – koji je u početku bio određen za 26. prosinca – ustanovio je papa Pio XII. 1950. godine pod imenom „Svjetski dan svetog djetinjstva“. Papina je želja bila što više i na taj način probuditi misijsku svijest kod djece kako bi „veliki broj male djece i mladih u misijskim zemljama“ učinili sve da postanu „dostojni kršćani“ i „dobri građani“. Svaka zemlja samostalno osmišljava i organizira ovaj Svjetski dan djece Katoličke crkve. Mnoge župne zajednice, osim službenih materijala koje dobiju od svojih Misijskih središnjica, dodaju i ugrađuju vlastite ideje.
Svjesni svoje odgovornosti za misijsko poslanje Crkve nad/biskupi Biskupske konferencije BiH na zasjedanju Mostaru od 17. do 18. ožujka 2004. godine odredili su da svetkovina Bogojavljenja - Tri kralja bude Dan svetog djetinjstva na području Bosne i Hercegovine. Na ovaj blagdan svi prijatelji misija imaju priliku molitvama i darovima pomoći misijsko poslanje Crkve i tako biti živa grana na stablu Djela svetog djetinjstva. Sva prikupljena sredstava na ovaj dan preko ordinarijata, a zatim preko Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela BiH, dostavljaju se Međunarodnom tajništvu Djela svetog djetinjstva u Rimu. Prikupljena sredstava nakon toga dijele se najpotrebnijim projektima za djecu cijeloga svijeta na općoj godišnjoj skupštini Papinskih misijskih djela, a koja se svake godine u prvoj polovini svibnja održava u Rimu i na kojoj sudjeluje i suodlučuje i nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela BiH.

Utemeljenje Dana svetog djetinjstva
Pismo pape Pia XII. upućeno kardinalu Biondiju od 4. prosinca 1950. godine:
 

Dragi sine, pozdravljam te i dajem ti apostolske blagoslove. U nedavno primljenom pismu predsjednik Vrhovnog vijeća Papinskog misijskog Djela svetog djetinjstva nas je, upućujući na već ustanovljeni Svjetski dan koji se svake godine slavi za promicanje katoličkih misija, ponizno i ljubazno zamolio da ustanovimo i Dan svetog djetinjstva radi promicanja ovog Društva kojim on tako časno predsjeda zahvaljujući molitvama Bogu i prilozima.
Mi iskreno cijenimo takvo viđenje i smatramo pravodobnim odgovoriti pozitivno na njegove želje i dobrohotno mu podariti naklonost za koju nas je zamolio.
Uistinu vjerujemo da će ovaj dan, svugdje slavljen na najbolji mogući način, svakim danom promicati spoznaje o Papinskom misijskom Djelu svetog djetinjstva, jačajući njegovo poštivanje i plemenito povećavajući njegove razmjere zahvaljujući propisanim molitvama i potaknutom velikodušnošću. To nam je u srcu, jer nas vrijedni izvori obavještavaju da u onim područjima gdje vjesnici Evanđelja pronose vjeru i kršćansku civilizaciju postoji golemo mnoštvo malenih, dječaka i djevojčica, kojima su prije svega potrebna nužna sredstva za život. Skupiti s najvećom ljubavlju napuštenu djecu, othraniti ih i obrazovati u skladu s katoličkim duhom, pročistiti ih i otkupiti vodom krštenja, odgajati ih poučavajući ih i vježbajući u zvanju, formirati ih prema evanđeoskim krepostima i od njih napraviti muškarce i žene, građane dostojne kršćanskog imena, tome je posvećeno ovo Papinsko misijsko Djelo prema vlastitim sredstvima, s vrijednim nakanama i hvale vrijednim nastojanjima.
To je razlog zašto bi svi vjernici u Krista, ako istodobno priteknu u pomoći tom velikom Društvu svojim molitvama i darovima, učinili ono što mi od sveg srca preporučujemo i uvjereni smo da će im zbog toga Bog podariti najveću nebesku naklonost.
Zato te molimo, najdraži sine, da biskupima preneseš našu želju i volju onako kako smatraš najprikladnijim, ali tako da urediš potrebna pravila za uspješno provođenje u praksu te želje i vizije.
U međuvremenu, kao zalog božanske milosti i svjedočanstvo naše dobrohotnosti, srdačno primi, naš dragi sine, kao i svi ljudi koji svoj rad i oduševljenje posvećuju tom Papinskom misijskom Djelu te oni koji će ga nastaviti promicati, osobito na poseban dan koji će se ustanovit, naše apostolske blagoslove.
U Rimu, kod Sv. Petra, 4. prosinca 1950., dvanaeste godine našeg Pontifikata. 

Papa Pio XII.

Natrag